Phong nha kẻ bàng

Giải thưởng

 • 01
  1 Giải nhất

  Trị giá 10.000.000 VNĐ.

 • 02
  2 Giải nhì

  Trị giá 5.000.000 VNĐ.

 • 03
  3 Giải ba

  Trị giá 3.000.000 VNĐ.

 • 04
  4 Giải khuyến khích

  Trị giá 1.000.000 VNĐ

Giải thưởng có giá trị trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày công bố kết quả cuộc thi (nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế), sau thời hạn trên giải thưởng không còn giá trị. Giải thưởng có thể chuyển nhượng cho người khác theo điều kiện do Ban tổ chức cuộc thi quy định.

Giải thưởng